WTF Poomsae Taegeuk 1 Il Jang Grand Master Kyu Hyung Lee

WTF Poomsae Taegeuk 2 Ee Jang Grand Master Kyu Hyung Lee

WTF Poomsae Taegeuk 3 Sam Jang Grand Master Kyu Hyung Lee

WTF Poomsae Taegeuk 4 Sa Jang Grand Master Kyu Hyung Lee

WTF Poomsae Taegeuk 5 Oh Jang Grand Master Kyu Hyung Lee

WTF Poomsae Taegeuk 6 Yuk Jang Grand Master Kyu Hyung Lee

WTF Poomsae Taegeuk 7 Chil Jang Grand Master Kyu Hyung Lee

WTF Poomsae Taegeuk 8 Pal Jang Grand Master Kyu Hyung Lee